kafaparmağın alttan desteği düzenınmalıdır. Puroyu ıpeçeıp lokomotif kabil duman çıkararak dâhilmek yerine yavaş yavaş nefes atfetmek daha şıktır. Puronun baş…