ceninisakıt: Enflasyona sebebiyet veren etkilerden biri de tedavüldeki reel mangır arzlarındaki artımtır. Tedavüldeki mangır sunuının artması sağlıklı orantılı olarak enflasyonu…