sual ile sizden beklenen; yaptığınız konuin parçalanmamış fonksiyonlarına bilge olup olmadığınızı betimlemenizdir. Bu soruya duraksamadan ve mantıklı cevaplar atfetmek zorundasınız.…